Działania podejmowane w przypadkach zakażeń i chorób zakaźnych ze względu na ochronę bezpieczeństwa obywateli (streszczenie)

 

Actions taken in cases of infections and diseases to protect the safety of citizens (summary)

 

Действия совершены в случаях инфекции и инфекционных болезней,учитывая охрану безопасности граждан (peзюме)

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019, godz. 14:31 - Monika Popek