Licencja przymusowa eksportowa jako publicznoprawny instrument zwalczania i zapobiegania chorobom zakaźnym (streszczenie)

 

Export compulsory license as a public instrument for combating and preventing infectious diseases (summary)

 

Принудительная экспортная лицензия как публично-юридический инструмент борьбы и предотвращения инфекционным болезням (peзюме)

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019, godz. 14:32 - Monika Popek