Dowodzenie związku przyczynowo-skutkowego w sprawach o zakażenia szpitalne (streszczenie)

 

Cause-and Effect Relationship as the Premise of Provider’s Liability for Hospital-acquired Infection (summary)

 

Доказывание причинно-следственной связи в делах о больничных инфекциях (peзюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019, godz. 14:35 - Monika Popek