Glosa do orzeczenia NSA z dnia 6 października 2016 r., II GSK 3491/15 (streszczenie)

 

A gloss to the rule of the Supreme Administrative Court of 6th October 2016 II GSK 3491/15 (summary)

 

Анализ решения Главного Административного Суда от 6 октября 2016 г., акт II GSK 3491/15 (peзюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2019, godz. 14:38 - Monika Popek