Prawno-polityczne podstawy przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej (w świetle doktryny rosyjskiej)

 

Political-legal basics to return Crimea of the Russian Federation (in the light of the Russian doctrines) (summary)

 

Юридическo – политические основы присоединения Крыма к Российской Федерации (в свете российской доктрины) (pезюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:32 - Monika Popek