Kara łączna po nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. (streszczenie)

 

Aggregate penalty after the 20th February 2015 amendment of the Criminal Code (summary)

 

Общее наказание после изменений уголовного кодекса от 20 февраля 2015 г. (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:02 - Monika Popek