Prof. dr hab. Zbigniew Zaleski urodzony 29 kwietnia 1947 roku w Rogozińcu, zmarł 31 sierpnia 2019 roku w Rogóźnie. Był absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wieloletnim pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych, pracował w Instytucie Psychologii (w latach 1998-2017 był kierownikiem Katedry Psychologii Emocji i Motywacji). W latach 1999-2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2005-2009), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Towarzystwa Naukowego KUL, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendysta Uniwersytetu w Leuven (Belgia) i Fundacji Fulbrighta (USA). Założyciel Towarzystwa Współpracy Europejskiej.

Doradca Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Sejmu RP (1991-1992), Radny sejmiku lubelskiego (2002-2004), Europoseł Parlamentu Europejskiego (2004-2009 i 2013).

 

Prof. Zbigniew Zaleski w roku 1972 ukończył studia z zakresu psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 uzyskał stopień doktora, dziesięć lat później obronił habilitację. W 1994 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Był wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998-2005), prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych, między innymi w Los Angeles (USA), Nancy (Francja) i Leuven (Belgia).

 

Zainteresowania naukowe prof. Zbigniewa Zaleskiego to: wartości, cele, przyszłościowa perspektywa czasowa, procesy atrybucji, procesy integracji europejskiej, własność i prywatność, wpływ społeczny, ludzkie emocje i motywacja, np. pokusa z pogranicza prawa i psychologii.

 

Oprócz aktywności naukowej, poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2019, godz. 08:46 - Maria Mazurek-Olszowa