Ojciec święty Franciszek mianował 10 września 2019 r. absolwenta KUL ks. Ivana Kulyka biskupem Eparchii Kamieniecko-Podolskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

 

Biskup – nominat urodził się 16 marca 1979 roku w Perewołocy w województwie tarnopolskim. Po rozpoczęciu formacji w  seminarium duchownym w Tarnopolu, kontynuował studia w zakresie teologii Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz formację do kapłaństwa w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Tytuł zawodowy magistra teologii uzyskał w 2004 r. na KUL, a 8 maja 2005 r. przyjął święcenia prezbiteratu w Greckokatolickiej Archieparchii Tarnopolskiej. W latach 2005-2009 kontynuował studia w Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianium” w Rzymie, w którym uzyskał kościelny stopień licencjata. Podczas studiów w Rzymie posługiwał we wspólnotach ukraińskich grekokatolików we Włoszech. Od roku 2009 pełnił funkcję administratora ukraińskiej greckokatolickiej parafii pod wezwaniem świętych Sergiusza i Bakchusa w Rzymie, a od 2013 roku posługiwał jako proboszcz tejże parafii.

 

Więcej

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2019, godz. 13:20 - Leszek Wojtowicz