Publikujemy ogłoszenia dla Studentów studiów niestacjonarnych WNH w roku akad. 2019/20. Dotyczą one terminów spotkań inauguracyjnych, wysokości czesnego i najważniejszych kwestii organizacyjnych. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 2019/20

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2019, godz. 11:10 - Natalia Turkiewicz