Filologia romańska

II stopień, I rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Biblia

PNJF_język_francuski_w_hotelarstwie_i_turystyce_sem_I_2019-20

PNJF_język_francuski_ekonomii_i_finansów_sem_I_2019-20

PNJF_redakcja_tekstów_specjalistycznych_sem_I_i_II_2019-20

PNJF_tłumaczenia_C1_sem_II_2019-20

PNJF_językowe_kompetencje_komunikacyjne_C1_sem_II_2019-20

Etyka_zawodu_nauczyciela_sem_I_2019-20

Przygotowanie_psychol-pedag. do nauczania języków romańskich_sem_I_2019-20

Praktyka_pedagogiczna_śródroczna_jęz._fr._sem_I_i_II_2019-20

Podstawy_dydaktyki_sem_I_2019-20

Dydaktyka_szczegółowa_języka_francuskiego_sem_I_i_II_2019-20 

Akwizycja_języka_ojczystego_i_obcego_konw_sem_II_2019-20

Awans_zawodowy_sem_II_2019-20

Zintegrowane_działania_pedagogiczne_sem_II_2019-20

Psychologia ogólna

Pedagogika ogólna

 

Przedmioty do wyboru - drugi język romański

Język hiszpański

PNJH_język_hiszpański_w_administracji_sem_I_2019-20

PNJH_język_hiszpański_ekonomii_i_finansów_sem_II_2019-20

PNJH_język_hiszpański_w_hotelarstwie_i_turystyce_sem_II_2019-20

Dydaktyka_szczegółowa_jęz._hiszp_sem_I_i_II_2019-20

Praktyka_pedagogiczna_śródroczna_jęz._hiszp_sem_II_2019-20

Praktyka_pedagogiczna_ciągła_jęz._hiszp_sem_II_2019-20

Język włoski

PNJW_język_włoski_prawniczy_sem_I_2019-20

PNJW_dyskurs_specjalistyczny_sem_II_2019-20

PNJW_korespondencja_handlowa_sem_II_2019-20 

Dydaktyka_szczegółowa_języka_włoskiego_sem_I_i_II_2019-20

Praktyka_pedagogiczna_śródroczna_jęz._wł_sem_II_2019-20

Praktyka_pedagogiczna_ciągła_jęz._wł_sem_II_2019-20

 

Seminaria magisterskie (jedno do wyboru)

Seminarium_Językoznawstwo_kontrastywne pol-rom_sem_I-IV_2019-20

Metodologia_badań_w_językoznawstwie_sem_II_2019-20

 

Seminarium_Między_ideą_a_literaturą_sem_I-IV_2019-20

Metodologia_badań_w_literaturoznawstwie_sem_II_2019-20

 

Seminarium_Akwizycja_i_dydaktyka_języków_sem_I-IV_2019-20

Metodologia_badań_w_akwizycji_i_glottodydaktyce_sem_II_2019-20

 

 

Filologia romańska

II stopień, II rok

 

Przedmioty obligatoryjne

Katolicka Nauka Społeczna i myśl Jana Pawła II

PNJF_tłumaczenia_specjalistyczne_sem_III_i_IV_2019-20

PNJF_korespondencja_handlowa_sem_III_2019-20

Dydaktyka_jęz._fr_dla_potrzeb_zawodowych_sem_III_2019-20

Praktyka_pedagogiczna_ciągła_język_francuski_sem_III_2019-20

Praktyka_zawodowa_jęz._fr_sem_III_2019-20

 

Przedmioty do wyboru - drugi język romański

Język hiszpański

PNJH_tłumaczenia_specjalistyczne_sem_III_i_IV_2019-20

PNJH_korespondencja_handlowa_sem_III_2019-20

Realioznawstwo_hiszpańskie_sem_III 2019-20

Praktyka_zawodowa_jęz._hiszp_sem_III_2019-20

Język włoski

PNJW_tłumaczenia_specjalistyczne_sem_III_i_IV_2019-20

PNJW_język_włoski_ekonomii_i_finansów_sem_III_2019-20

Realioznawstwo_włoskie_sem_III_2019-20

Praktyka_zawodowa_jęz._wł_sem_III_2019-20

 

Seminaria magisterskie (kontynuacja wybranych na roku I)

Seminarium_Teatr, media, przekład_sem_III_i_IV_2019-20

Seminarium_Językoznawstwo_sem_III_i_IV_2019-20

Seminarium_Akwizycja_i_dydaktyka_jezykow_sem_III_i_IV_2019-20

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2020, godz. 17:58 - Edyta Kociubińska