ROK III, SEMESTR V

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

Planowanie przestrzenne

Samorząd terytorialny

Zagospodarowanie i rewitalizacja obszarów wiejskich

 

SPECJALNOŚĆ: PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Kształtowanie systemów zieleni w mieście

Partycypacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów

Rozszerzone modelowanie i animacje 3D

 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

Ideowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Modelowanie krajobrazu

Zarządzanie przestrzenią miasta I

Zdrowie a przestrzeń

 

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:

Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej

Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne

 

PRAKTYKI ZAWODOWE:

Praktyki zawodowe

 

ROK III, SEMESTR VI

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

GIS w analizach przestrzennych

Planowanie przestrzenne

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 

Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego 

 

SPECJALNOŚĆ: PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dizajn miejski

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zarządzanie projektem

 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE:

Ekologia miasta

Filozofia zrównoważonego rozwoju

Miasta inteligentne - Smart City

Wpływ rzeźby terenu na kształtowanie terenu

Współczesne narzędzia i metody badań środowiska

Zarządzanie przestrzenią miasta II

 

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:

Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej

Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne

 

ROK IV, SEMESTR VII

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

Strategia rozwoju gminy

 

SPECJALNOŚĆ: PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Biogospodarka

Ekofizjografia

Techniki prezentacji

Zarządzanie procesem inwestycyjnym

 

ZAJĘCIA SEMINARYJNE:

Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej

Środowisko naturalne a zagospodarowanie przestrzenne

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2020, godz. 16:21 - Ewa Pajdowska