Rok I - Semestr 1

Przedmioty obligatoryjne

Algebra liniowa

Aplikacje użytkowe

Architektura komputerów

Logika

Ochrona własności intelektualnej

Sieci komputerowe i Internet

Wstęp do informatyki

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok I - Semestr 2

Przedmioty obligatoryjne

Algorytmy i złożoność obliczeniowa

Geometria analityczna

Grafika komputerowa

Matematyka dyskretna

Podstawy algorytmiki i programowania

Projektowanie stron WWW

Przedsiębiorczość

Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego

Przedmioty do wyboru
Lektoraty

Wychowanie fizyczne

Rok II - Semestr 3

Zajęcia  obowiązkowe

Algorytmy analizy numerycznej

Historia filozofii

Modelowanie i symulacje komputerowe

Podstawy metod probabilistycznych

Programowanie obiektowe

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Ochrona danych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Matematyczne podstawy grafiki komputerowej

Rok II - Semestr 4

Zajęcia  obowiązkowe

Abstrakcyjne struktury danych

Programowanie w Javie

Statystyczna analiza danych

Systemy operacyjne

Sztuczna inteligencja

 

Przedmioty do wyboru

Lektoraty

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie aplikacji internetowych

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Metody i algorytmy grafiki komputerowej

Rok III - Semestr 5

Zajęcia  obowiązkowe

Bazy danych I

Etyka

Inżynieria oprogramowania

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i struktury danych(seminarium)

Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Programowanie usług sieciowych

Teoria grafów i sieci

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Grafika internetowa

Programowanie multimedialne

Rok III - Semestr 6

Zajęcia obowiązkowe

Zarządzanie projektem informatycznym

 

Przedmioty do wyboru

Zajęcia seminaryjne

Algorytmy i struktury danych(seminarium)

Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)

Bazy danych (seminarium)

Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)

Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)

Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)

Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)

Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)

Zajęcia programistyczne

Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych

Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych

Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów

Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych

Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe

Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji

Bazy danych II

Praktyka programowania

Specjalność: grafika komputerowa i multimedia

Animacje komputerowe

Komputerowa analiza obrazów

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 18:50 - Ewa Pajdowska