W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam dodatkowy konkurs na minigrant dla doktorantów nauk teologicznych. Do przyznania mamy jeden minigrant w wysokości 5 800 zł. Stosowny formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na naszej stronie: https://www.kul.pl/regulaminy-i-formularze,18990.html.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 października w Biurze RID (GG-371).
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Biura (teologiarid@kul.pl).

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID,

Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: teologiarid@kul.pl

tel. 81 445 4338