Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL został utworzony 18 lutego 2013 r. na podstawie Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na dwa nowe wydziały.

W skład wydziału weszły dwa instytuty: Instytut Architektury Krajobrazu, działający od 01.03.2006 r. do 30.09.2019 r. i Instytut Matematyki i Informatyki, działający od 06.04.2001 r. do 30.09.2019 r.

Od 01.10.2019 r. Instytuty zostały połączone w Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, godz. 16:22 - Ewa Pajdowska