Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański 

 

 

od lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II najpierw jako student (1965-1968), później jako doktorant (1968-1972), a od 1982 roku zatrudniony na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii, początkowo w Katedrze Socjologii Religii, a od 1984 w funkcji kierownika Katedry Socjologii Moralności.

 

Ksiądz Profesor Janusz Mariański tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1988 r., zaś w 1992 r. został profesorem zwyczajnym.

 

Jest autorem około 1000 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 50 książek, m.in. Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów (Lublin 1995), Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim (Lublin 1998), Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne (Lublin 2001), Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne (Toruń 2013), Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne (Lublin 2013), Sekularyzacja, desekularyzacja i nowa duchowość. Studium socjologiczne (Kraków 2013), Kontrowersje wokół relacji religii i moralności. Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne (Toruń 2014), Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne (Toruń 2016).

 

W 2015 roku ukazał się w Wydawnictwie NOMOS pod jego redakcją Leksykon Socjologii Moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy (Kraków 2015).

 

> BIOGRAFIA "Ad perpetuam rei memoriam" (aut. M. Libiszowska-Żółtkowska)

> Ksiądz Profesor Janusz Mariański – mistrz młodego pokolenia socjologów (aut. ks. L. Smyczek)

> Krakowski benefis kulowskiego Profesora. Ksiądz Profesor Janusz Mariański: Uczony – Mistrz – Przyjaciel (w relacji ks. S. Fela)

> Spotkanie z Mistrzem: ks. prof. Janusz Mariański (mat. video)

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019, godz. 07:11 - Tomasz Peciakowski