1 października

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020.
 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 • Przewodniczył uroczystości ślubowania doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

2 października

 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli:
 • Spotkał się ze studentami WNIT.
 • Spotkał się z nauczycielami akademickimi WNIT.
 • Spotkał się z pracownikami administracji WNIT.
 • Wziął udział w konferencji prasowej.

3 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji Świdnickiej i wygłosił wykład inauguracyjny.

4 października

 • Przewodniczył spotkaniu Komisji Rewizyjnej Fundacji Potulickiej.

6 października

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu finałowego VIII Międzynarodowego Festiwalu – „Andrzej Nikodemowicz - czas i dźwięk”.

7 października

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020.
 • Przewodniczył spotkaniu odnośnie spraw finansowych Uniwersytetu.

8 października

 • Spotkał się z Lubelską Kurator Oświaty Panią Teresą Misiuk.

9 października

 • Spotkał się z polskim podróżnikiem i działaczem społecznym Panem Janem Melą.

10 października

 • Wziął udział w briefingu prasowym w zw. z konferencją „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” organizowanej na KUL.
 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

14 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

15 października

 • Spotkał się z Prezesem Fundacji HAART Kenya, Panem Radosławem Malinowskim.

16 października

 • Przewodniczył spotkaniu z kierownikami różnych agend KUL.

17 października

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego i Dziekanów Wydziałów KUL.
 • Wręczył nominacje na stanowisko Profesora zwyczajnego.

18 października

 • Spotkał się z Prezes Zarządu „Zamku Książ” Panią Anną Żabską i artystą fotografem Panem Marcinem Ryczkiem.
 • Wygłosił słowo na wernisażu wystawy fotografii Marcina Ryczka „Harmony”.

19 października

 • Wygłosił słowo podczas akademii z okazji jubileuszu 25-lecia otwarcia i poświęcenia Domu Fundacji Jana Pawła II.

20 października

 • W kościele akademickim KUL wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej z okazji inauguracji roku akademickiego na KUL.
 • Przewodniczył uroczystości inauguracji roku akademickiego 2019/2020.
 • Przewodniczył uroczystości otwarcia Czytelni Międzywydziałowej KUL.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką z okazji inauguracji roku akademickiego.

21 października

 • W ramach inicjatywy Śniadanie z Rektorem spotkał się z nauczycielami, realizującymi projekt „Książka z plecaka”.

22 października

 • Spotkał się z Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Panią Anna Fic-Lazor.

23 października

 • Spotkał się z Księdzem Prałatem Krzysztofem Pastuszakiem.
 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

24 października

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • Przewodniczył uroczystości Ogólnouniwersyteckich Promocji Doktorskich.
 • Przewodniczył obradom Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego KUL.

25 października

 • Spotkał się z przedstawicielami Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie Gali Konkursu im. Prof. Czesława Zgorzelskiego.

27 października

 • W Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie wygłosił słowo podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

28 października

 • Przewodniczył spotkaniu z Profesorami Seniorami.
 • Podpisał umowę o współpracy z Lubelskim Oddziałem Narodowego Banku Polskiego.
 • Spotkał się z inicjatorem projektu „Książka z plecaka” Panem Profesorem Lechem Giemzą.

29 października

 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji „Rosarium Misericordie”.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Antonim Magdoniem i radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Panem Bogdanem Romaniukiem.
 • Przewodniczył Zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

30 października

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie aktywnej polityki płacowej i nagród rektorskich.
 • Przewodniczył posiedzeniu dotyczącemu uroczystości 100.lecia urodzin św. Jana Pawła II i uroczystości beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu i Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.