W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 

  1. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
  2. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
  3. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
  4. konferencji międzynarodowych na KUL;
  5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy już wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 grudnia 2019 r. w Biurze RID, GG-371.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338