Dr Paweł Widerski

 

W latach 2005–2010 odbył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. W latach 2009–2012 studiował na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W 2010 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Chicago Kent College of Law i Illinois Institute of Technology. W latach 2011–2013 odbył aplikację radcowską, zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym. Od 2014 r. jest radcą prawnym. W latach 2011–2016 odbył studia doktoranckie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W kwietniu 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Istota pełnomocnictwa w prawie polskim”, napisanej pod kierunkiem dra hab. Jacka Widły, prof. KUL. Rozprawa zdobyła II nagrodę za najlepszą pracę doktorską w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ogłoszonym w 2016 r. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim część ogólna prawa cywilnego i prawo zobowiązań.  

Autor: Paweł Bucoń
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2019, godz. 14:45 - Leszek Wojtowicz