Od 6. do 9. listopada tego roku w Konwikcie Księży Studentów KUL odbywały się rekolekcje kapłańskie na temat: "O Kościele jeszcze raz".

Prowadził je ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII.

 

Rekolekcjonista dzielił się nami refleksją na temat Kościoła w oparciu o Konstytucję Dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II "Lumen gentium". Ciekawe spostrzeżenia i pokrzepiające słowa były okazją do odkrywania Kościoła jako wspólnoty i miejsca naszego kapłańskiego uświęcania. Serdecznie dziękujemy Księdzu profesorowi za każdą konferencję, świadectwo oraz tworzenie wspólnoty kapłańskiej. Bóg zapłać!

 

 

Na zakończenie rekolekcji, Mszy Świętej przewodniczył

J.M. ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL,

który skierował do nas kilka słów.

 

 

Ksiądz Rektor dziękował za możliwość wspólnej modlitwy i spotkania w Konwikcie, który jest integralną częścią naszej Uczelni. Wyraził wielką radość z obecności nowych księży studentów, którzy rozpoczęli naukę na naszym Uniwersytecie. Zachęcał także księży studentów do włączenia się w akcje organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, które promują naszą Alma Mater w różnych środowiskach i pozyskują środki materialne na działalność naukową.

 

Dziękujemy za kapłańską wspólnotę i spotkanie.

 

                                                            fot. Ks. Wojciech Prawda

Autor: Dariusz Konopko
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 14:51 - Dariusz Konopko