Obszary badań naukowych Katedry Ochrony Środowiska

 

  • Badania w kierunku spowolnienia tempa mineralizacji glebowej substancji organicznej w aspekcie poprawy produkcyjności gleb i ochrony środowiska. Zagadnienia dotyczące naturalnej denitryfikacji prowadzącej do przekształcenia azotanów w azot cząsteczkowy i podtlenek azotu przyczyniając się do wzmocnienia efektu cieplarnianego. Substancje humusowe w środowisku glebowym i wodnym. Właściwości powierzchniowe i mikrostruktura frakcji próchnicznych, formy występowania związków próchnicznych w glebach w tym połączenia organiczno-mineralne.

  • Badanie metabolizmu mikroelementów: chromu, żelaza, molibdenu, niklu oraz kobaltu w komórkach prawidłowych i nowotworowych. Badanie mechanizmów interakcji pomiędzy ww. mikroelementami.  Badanie metabolizmu nanozwiązków. Prowadzenie badań przedklinicznych leków i substancji o potencjale farmaceutycznym. Badania w warunkach in vitro (pierwotne i ustalone linie komórkowe, prawidłowe i nowotworowe) testy cytotoksyczności, genotoksyczności, mutagenności, proliferacji, apoptozy, stres oksydacyjny, aktywność antyoksydacyjna. Opracowanie modelu metabolizmu pierwiastków na podstawie analizy szlaków metabolicznych komórki. Prowadzenie badań genetycznych i analizy białek: PCR, Real Time PCR, RTqPCR, elektroforeza, cytometria przepływowa.

    Badanie aktywności antywirusowej i badanie czystości mikrobiologicznej produktów, poszukiwanie nowych substancji o aktywności antybakteryjnej syntetycznych lub pochodzenia organicznego, np. bakteriocyny.

  • Mikropaleontologia otwornic (Foraminiferida) w zastosowaniu do interpretacji ekologicznych, paleośrodowiskowych i klimatycznych.
    Ocena stanu hydrologicznego pedosfery w kontekście sekwestracji węgla.

  • Zainteresowania badawcze w zakresie wpływu mikroelementów, a zwłaszcza chromu i kobaltu na metabolizm komórek zwierzęcych in vitro. Badania nad interakcjami chromu i kobaltu oraz innych mikroelementów.

  • Utylizacja odpadów, morfologia odpadów, utylizacja osadów ściekowych.

 

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 13:41 - Adam Garbacz