11-13 stycznia

 • Przebywał z wizytą w Fundacji Potulickiej w Wojnowie.

13 stycznia

 • Spotkał się z kierownikiem Lubelskiej Edycji Gościa Niedzielnego Księdzem Doktorem Rafałem Pastwą.

14 stycznia

 • Spotkał się Metropolitą Lubelskim JE Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem i z Biskupem Tromsø w Norwegii JE Bierslavem Grigić.

15 stycznia

 • Spotkał się z Prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego O. Tomaszem Ortmannem SJ.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

16 stycznia

 • Na zgromadzeniu wydziałowym Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu przewodniczył wyborom Dziekana.

20 stycznia

 • Spotkał się z Panią Prof. Bożeną Kuklińską.
 • Z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu spotkał się z Redaktorami Naczelnymi Lubelskich mediów

22 stycznia

 • Wziął udział w oficjalnej prezentacji filmu dokumentalnego o Uniwersytecie.
 • Podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości KUL w Stalowej Woli.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

23 stycznia

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami Wydziałów.
 • W Warszawie w siedzibie Sejmu RP spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem aktywów państwowych Panem Jackiem Sasinem i Parlamentarzystami Klubu Parlamentarnego PiS.

24-28 stycznia

 • Wziął udział w wyjazdowym seminarium doktoranckim w Mediolanie.

29 stycznia

 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Potulickiej.

30 stycznia

 • Przewodniczył obradom Senatu.

31 stycznia

 • Spotkał się z Prezesem Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza Księdzem Stefanem Batruchem.