José Granados, Philosophical Personalistic Reflection on the Body as a Contribution to Theology
polski english
 
Tracey Rowland, “Gnoseological Concupiscence” and the Lines of Division in Post-Conciliar Theology
polski english
 
Thomas Joseph White OP, Why Catholic Theology Needs Metaphysics: a Christological Perspective
polski english
 
Giulio Maspero, I Padri della Chiesa e la Metafisica: una relazione ineludibile
polski english
 
Lajos Dolhai, Fede e sacramenti. L’insegnamento della tradizione
polski english
 
Janusz Królikowski, Culture, Education and Truth. The Perspectives on Help Offered to Contemporary Youth
polski english
 
Maksym Adam Kopiec OFM, Sacralità della vita umana nell’enciclica di Giovanni Paolo II “Evangelium vitae” – 25 anni dalla promulgazione
polski english
 
Armando Medina Vargas, La crisis de la “relación” en el matrimonio y la familia, y la respuesta de la Iglesia a través de la iniciación cristiana para adultos
polski english
 
Marek Jagodziński, Duch Święty w kontekście współczesnej teologii komunijnej
polski english
 
Paweł Rabczyński, „Fides quaerens dialogum”. Prymat biskupa Rzymu w dialogu z Kościołami Wschodu
polski english
 
Paweł Beyga, Prawda a ekumenizm – Benedykt XVI wobec anglikanów
polski english
 
Agnieszka Dudek-Kowalska, Miłosierdzie jako oikonomia Kościoła. Na podstawie wybranych tekstów Magisterium Ecclesiae
polski english
 
Piotr Kaczmarek, W poszukiwaniu specyfiki myśli maryjnej św. Atanazego Wielkiego
polski english
 
Sławomir Zatwardnicki, Objawienie w ujęciu radykalnej ortodoksji
polski english
 
Michał Zborowski, Kerygmat w ujęciu papieża Franciszka. Refleksje dogmatyczno-pastoralne
polski english
Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020, godz. 08:50 - Marcin Walczak