dr hab. Leszek Wojciechowski, prof. KUL
Kierownik Katedry Historii Powszechnej Wieków Średnich

 1. tel. 081 445 40 25 
 2. email 
 3. Zainteresowania naukowe: Encyklopedie; Drzewo Krzyża; Fizjolog, Sanktuaria
 4. Prowadzone zajęcia:
  • Kultura średniowiecza (wykład);
  • Historia Polski średniowiecznej (wykład);
  • Historia powszechna średniowieczna (konwersatorium);
  • Seminarium magisterskie
 5. Wybrane publikacje:
  • Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV – połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalnego, Lublin 2003;
  • Poloni dicunt...” Wzmianki dotyczące Polski na kartach “Liber de natura rerum” Tomasza z Cantimpré, „Roczniki Humanistyczne”, t. 48: 2000, z. 2 (specjalny), s. 601-622;
  • Najstarsze klasztory Paulinów w Polsce. Fundacja-uposażenie-rozwój do 1430 roku, Kraków 1991.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011, godz. 10:49 - Liliana Kycia