Wywiad prasowy jako narzędzie kreacji.

Problemy edycji literackich ineditów.

Rola krytyki literackiej w XX wieku.

Nieznani, zapomniani, przemilczani pisarze XX wieku.

Zagadnienie edycji tekstów nieliterackich.

Problemy edycji współczesnych tekstów literackich.

Zagadnienie modernizacji tekstów.

Etyczne aspekty wydawania tekstów autobiograficznych.

Prawne aspekty wydawania tekstów autobiograficznych.

Granice ingerencji edytorskich.

Archiwum pisarza źródłem do badań tekstologicznych.

Autor: Wojciech Kruszewski
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2021, godz. 15:38 - Wojciech Kruszewski