JAK ZNALEŹĆ odpowiednią dla siebie ofertę?

 

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki. W tym celu student wysyła do wybranej instytucji dokument List Intencyjny/letter_of_intent  oraz erasmus_traineeships_information, który wyjaśnia instytucji przyjmującej szczegóły praktyki. List Intencyjny instytucja przyjmująca musi wypełnić na papierze firmowym, podpisać i przesłać mailem (skan) lub pocztą na adres Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą (dalej SOWM).

Studenci mogą również znaleźć potencjalnego pracodawcę przeszukując:

 

 

JAKIE DOKUMENTY należy złożyć?

 

  • Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ WYPEŁNIONY KOMPUTEROWO

NA FORMULARZU JEST WYMAGANY PODPIS KOORDYNATORA ORAZ WPIS O ŚREDNIEJ OCEN Z DZIEKANATU (UWAGA! OBOWIĄZUJE MINIMALNA ŚREDNIA UPRAWNIAJĄCA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 3,5)

  • CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyki)
  • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim (europeistyka, filozofia). Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania. Wszyscy aplikujący studenci będą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w języku obcym.
  • List motywacyjny w języku obcym - języku odbywania praktyk (adresowany do instytucji przyjmującej)
  • letter_of_intent podpisany na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą

 

Komplet dokumentów przekazać należy (osobiście lub mailem do Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą. Dane adresowe poniżej.

 

 

KONTAKT:

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

GG pok. 203
mgr Renata Kras, renata.kras@kul.pl   tel. 81 445-41-83
mgr Alicja Pilorz, alipil@kul.pl tel. 81 445-41-81