Seminarium:

Pedagogika personalistyczna

Seminarium:

Pedagogika rodziny w teorii i praktyce

mgr Katarzyna Hryszan 

 

mgr Magdalena Leśniak 

mgr Monika Gromek 

mgr Magdalena Woźniak 

   
   
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020, godz. 14:28 - Magdalena Parzyszek