Najważniejsze konferencje zorganizowane przez

pracowników Katedry Pedagogiki Rodziny w porządku chronologicznym 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "W służbie dziecku - potrzeby na dziś i wyzwania na jutro". Lublin 18.03.2021. 

 

V sesja naukowa i warsztaty metodologiczne na temat: Współczesne zjawiska w wychowaniu w rodzinie w badaniach pedagogiki rodziny - Nałęczów 25-27.06.2019.

 

IV sesja naukowa i warsztaty metodologiczne na temat: Wychowanie w rodzinie w badaniach ilościowych i jakościowych pedagogiki rodziny.  Nałęczów 27-29.06.2018. 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa "Życie jako wartość. Konteksty interdyscyplinarne". Lublin 22.05. 2018 (Współpraca z Kołem Naukowym Doktorantów Instytutu Pedagogiki KUL).

 

II konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: Triangulacja w badaniach pedagogicznych. Lublin 10.04.2018 (Współpraca z Kołem Naukowym Doktorantów Instytutu Pedagogiki KUL.

 

I konferencja naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: Wywiad w procesie poznania naukowego i w praktyce pedagogicznej. Lublin 12.12.2017. 

 

III sesja naukowa i warsztaty metodologiczne na temat: Transgresja badań naukowych nad wychowaniem z perspektywy pedagogiki rodziny. Nałęczów 27-29.06.2017. 

 

Jubileuszowa Konferencja KPR na temat Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. W 20-ą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny, Lublin 14.03.2017 (Współpraca z Centrum Opieki nad Rodziną "COR").

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby. Lublin 15.03.2016 (Współpraca z Centrum Opieki nad Rodziną "COR").

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: Formy wspierania rodziny - teoria i praktyka. Lublin 1.12.2015 (Współpraca z Centrum Opieki nad Rodziną "COR").  

 

Międzynarodowy Kongres Rodziny nt. Obudzić (nie) odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada. Lublin 23-24.09.2015 (Współpraca z katedrą Pedagogiki Chrześcijańskie, Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN, Fundacją Rozwoju KUL).

 

Sesja naukowa nt. Rozwój wiedzy w pedagogice rodziny oraz warsztaty metodologiczne pracy naukowej. Nałęczów 1-3.07.2015.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wartość życia a wychowanie  20-ta rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae. Lublin 25.03.2015 (Współpraca z Fundacją Aktywni Rodzice). 

 

Ogólnopolska Konferencja nt. Z pomocą człowiekowi … W I rocznice śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin 27.02.2015 (Współorganizacja z katedrą Pedagogiki Ogólnej KUL). 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Posiedzenia Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN nt. Funkcje szkoły  w kontekstach współczesnych koncepcji szkoły. Lublin 3.12.2014 (Współpraca z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN). 

 

Ogólnopolska Konferencja nt. Badania narracyjne w pedagogice - przedmiot i metody analiz. Lublin 16.12.2014 (Współpraca z katedrą Biografistyki Pedagogicznej). 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Miłość, małżeństwo, rodzina jako wezwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży. Lublin 8.04.2014 (Współpraca z Pracownią Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji). 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach Posiedzenia Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN nt. Status pedagogiki rodziny w 10 rocznice śmierci ks. prof. KUL Józefa Wilka - długoletniego Kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny. Lublin 22.11.2013 (Współpraca z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN.  

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Psychologiczne konteksty prokreacji. Lublin 4.06.2013 (Współpraca z Lubelskim Towarzystwem Naukowym, Wydziałem Nauk Humanistycznych, Pracownią Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji). 

 

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone pamięci śp. Prof. W. Fijałkowskiego w 10 rocznice jego śmierci "Ekologia rodziny w ujęciu Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego". Lublin 21.03.2013 (Współpraca z Katedrą Teologii Moralnej). 

 

Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji nt. Psychopedagogiczne problemy :wczesnego rodzicielstwa". Lublin 22.02.2013. 

 

Sesja metodologiczna Katedry Pedagogiki Rodziny nt. Metodologiczny i etyczny wymiar pracy naukowej. Tomaszów Lubelski - Przeorsk 6-8.07.2012. 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrezbami edukacyjnymi. Lublin 27.04.2012 (Współorganizacja ze zkołą B. Jańskiego w Chełmie). 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Szkoła Rodziców. Aktualny stan i perspektywy". Lublin 23-24.10.2006. 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współpraca rodziny i szkoły. Lublin 22.03.2006 (Współpraca z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN). 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Ksiądz Profesor Józef Wilk i jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów metodologicznych pedagogiki rodziny. Lublin 26.10.2004. 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pedagogice rodziny w X rocznicę śmierci ks. prof. Piotra Poręby. Lublin 8.12.2001.

 

Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne nt. Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka. Lublin 25-27. 10. 2000.

 

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji stulecia Salezjanów w Polsce "Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosco". Lublin 16-17.04.1998.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021, godz. 17:27 - Magdalena Parzyszek