Przyjęcia interesantów zostają zawieszone do odwołania.

 

Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną w dni robocze, w godz. 7.30-15.30.

 

Szczegółowe informacje dotyczące trybu pracy władz i administracji wydziałowej dostępne są na stronie Wydziału Nauk Humanistycznych

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020, godz. 13:12 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak