Z radością i satysfakcją informujemy, że pracownicy Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji:
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek oraz Dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL zostali powołani do pełnienia funkcji Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:
1. nauki prawne
2. nauki o polityce i administracji - w ramach kadencji PKA 2020-2023.

 

Serdecznie gratulujemy

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2020, godz. 08:27 - Adam Jankowski