Katedra Dramatu i Teatru KUL powstała w 1975 r. Pierwszym jej kierownikiem była prof. dr Irena Sławińska (1913-2004), wcześniej kierująca Katedrą Teorii Literatury (1950-1975). Od początku swojej pracy w KUL prof. Sławińska rozwinęła różnorodne badania z zakresu dramatu i teatru, głównie Norwida i Młodej Polski. Nowo powołana Katedra umożliwiła intensyfikację tych badań i otwarcie specjalizacji teatrologicznej, a także systemowego włączenia się do prac nad teatrem prowadzonych w innych uczelniach i ośrodkach badawczych (szczególnie bliskie były kontakty z Instytutem Sztuki PAN).
Przy Katedrze otwarto Pracownię Dokumentacji Teatralnej, (prace dokumentacyjne i badawcze prowadziła tu dr Barbara Stykowa, obecnie prof. KUL w Katedrze Edukacji Literackiej i Teatralnej na Wydziale Nauk Społecznych KUL). Dokumentowano przede wszystkim zjawiska dotyczące teatru religijnego w Polsce i w tym aspekcie Katedra stała się bardzo ważnym ośrodkiem gromadzącym informacje z tego zakresu w Europie wschodniej.
W 1975 r. Katedra przy współudziale TN KUL zorganizowała międzynarodową konferencję: Współczesna refleksja metodologiczna w teatrologii, a w 1983 r. ogólnopolskie sympozjum Sacrum w dramacie i teatrze.
Ważnym momentem kształtującym oblicze badań teatrologicznych w Polsce i na świecie była książka prof. Sławińskiej: Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru, wydana 1979 (wyd. II w 1990), tłumaczona na j. franc.(1985) i czeski (2002). Prof. Sławińska mimo oficjalnego przejścia w 1983 r. na emeryturę, nie zwolniła tempa swojej aktywności naukowej. Jako kurator Katedry wraz ze swymi współpracownikami zorganizowała cały szereg sympozjów i sesji naukowych w randze ogólnopolskiej, głównie poświęconych badaniom i metodologicznym problemom teatru i dramatu religijnego, m. in. Teatr w służbie ewangelizacji (1985), Teatr seminaryjny dzisiaj (1986), Współczesny teatr religijny w Polsce (1987), Teatr religijny - kosmiczny - filozoficzny (1988), Teatr alternatywny w Polsce 1979 - 1989 (1989), Człowiek w teatrze współczesnym (1990), Inspiracje Biblii w dramacie współczesnym (1992).
Na forum międzynarodowym ważnym osiągnięciem Katedry było współorganizowanie wraz z Uniwersytetem w Budapeszcie, Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu oraz Universite Paris IV- Sorbonne w 1993 r. w Budapeszcie sympozjum pt. Théâtre de la cruauté et théâtre de l'espoir.

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2020, godz. 11:28 - Mariusz Lach