Kierunki badań podejmowane przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL

 

Programy naukowo-badawcze i granty realizowane przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL.

Sesje i konferencje organizowane przez Katedrę Dramatu i Teatru w latach 1975 - 2020.

Książki wydane w latach 1975 - 2020 zespołowo oraz indywidualnie przez pracowników Katedry Dramatu i Teatru KUL.

Prace doktorskie powstałe w Katedrze Dramatu i Teatru KUL w latach 1975 - 2020.

Prace magisterskie powstałe w latach 1951 - 1975 pod kierunkiem prof. Ireny Sławińskiej  w Katedrze Teorii Literatury KUL, oraz w latach 1975 - 2006 w Katedrze Dramatu i Teatru KUL.

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2020, godz. 12:45 - Mariusz Lach