Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla następującego kierunku studiów realizowanego w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL: 

  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 292/2020 Prezydium PKA z dnia 4 czerwca 2020 r.)

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionych kierunkach powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020, godz. 11:02 - Ewa Pajdowska