1. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych.

 

2. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

 

3. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

 

4. Opiekun II roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2014/2015).

 

5.  Opiekun III roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2015/2016).

 

6. Opiekun II roku na kierunku Humanistyka Cyfrowa (2018/2019).

 

7. Członek Podkomisji ds. Programowych w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2017/2018).

 

8. Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych na XV Lubelskim Festiwalu Nauki (w roku akademickim 2018/2019).

 

9. Koordynator kierunku Humanistyka cyfrowa.

 

10. Opiekun II roku na kierunku humanistyka cyfrowa (w roku akademickim 2020/2021).

 

11. Kurator Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL.

 

12. Członek Rady Programowej Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej (od roku akademickiego 2019/2020).

 

13. Kurator Koła Dydaktyków Polonistów KUL (1.10.2020-30.09.2021).

 

14. Członek Rady Programowej Humanistyki Cyfrowej (od 1.10.2020).

 

15. Opiekun specjalizacji nauczycielskiej na filologii polskiej (od 1.10.2021-21.02.2022).

 

16. Opiekun praktyk zawodowych dla III roku studiów licencjackich  i II roku studiów magisterskich (2020-2021), również opiekun praktyk zawodowych na specjalizacji antropologiczno-naukowej dla roku I i II studiów magisterskich (2018-2021).

 

17. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WNH (od 1.10.2020 r.)

 

18. Członek Komisji Rekrutacyjnej WNH KUL (od 1.10.2020 r.)

 

19. Członek Rady Programowej dla kierunku krajoznawstwo i turystyka kulturowa oraz turystyka kulturowa (24.01.2022 r.).

 

20. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych (na lata 2019-2022 oraz 2022-2025)

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2022, godz. 20:05 - Magdalena Marzec-Jóźwicka