Z wielką radością informujemy, że w dniu 24 czerwca 2020 r.
Zgromadzenie Wydziałowe Wydziału Filozofii
wybrało Dziekana Wydziału Filozofii KUL na kadencję 2020-2024.

 

Przez najbliższe cztery lata funkcję tę będzie pełnił


prof. KUL dr hab. Marek Lechniak.

 

Szanowny Panie Profesorze,

serdecznie gratulujemy wyboru.

 

 

Pan Prof. Marek Lechniak urodził się 10. stycznia 1962 r. w Zduńskiej Woli, maturę zdał w Technikum Elektronicznym im. St. Staszica w Zduńskiej Woli w 1982 roku, a następnie odbył studia w KUL w latach 1982-1987 ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii w 1987 r.

 

Od 1988 roku prowadził zajęcia w KUL, a w latach 1990–1992 jako starszy asystent w Katedrze Filozofii WSP w Bydgoszczy (wykłady z logiki na wielu wydziałach). W 1991 został zatrudniony w KUL na stanowisku starszego asystenta, a od 1998 roku na stanowisku adiunkta.

 

12 czerwca 1997 r. obronił doktorat. Promotorem Jego rozprawy doktorskiej pt. Zagadnienie interpretacji wartości matryc niektórych systemów logik wielowartościowych był prof. Stanisław Kiczuk, a recenzentami prof. T. Kwiatkowski i prof. A.B. Stępień.

 

Stopień doktora habilitowanego uzyskany w dniu 25 kwietnia 2012 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej Przekonania i zmiana przekonań. Analiza logiczna i filozoficzna, Lublin 2011; recenzentami w przewodzie byli prof. dr hab. Jacek Paśniczek, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, dr hab. Ryszard Kleszcz, prof. UŁ oraz o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL.

 

Od 1 września 2012 r. do 30 września 2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii KUL.

 

Ponadto prowadził wykłady z logiki, logiki formalnej oraz logiki prawniczej na wielu wydziałach KUL oraz m.in. w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Władysława Jagiełły oraz w Wyższej Szkole Służby Społecznej im. ks. F. Blachnickiego w Suwałkach.

 

Jego zainteresowania naukowe obejmują: filozofię logiki, logiki wielowartościowe, logiki wiedzy i przekonań, dydaktykę logiki oraz prawnicze zastosowania logiki.

 

 

 

 

[FOTO GOŚĆ]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2020, godz. 05:42 - Andrzej Zykubek