Kandydaci w wyborach w Instytucie Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024:

 

1. na przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL:

- dr hab. Beata Kucia-Guściora

- dr hab. Wojciech Lis

 

2. na przedstawiciela dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej:

- dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

3. na członka komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

- dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2020, godz. 22:30 - Adam Jankowski