CÓŻ TO JEST PRAWDA?

Argumentacja z prawdy za najwyższą wiarygodnością chrześcijaństwa na kanwie twórczości Josepha Ratzingera

 

Autor: ks. Krzysztof Kaucha
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 978-83-8061-813-8
Stron: 288
Format: B5 (oprawa twarda)
Rok wydania: 2020

 

STRESZCZENIE

 

Spis treści

WSTĘP
I. PRAWDA I PRYNCYPIA WERYTATYWNOŚCI

1. Pryncypium wszystkich pryncypiów
2. Inne pryncypia werytatywności
A. Pryncypia prymatu Boga
B. Pryncypia prymatu prawdy i prymatu rzeczywistości
C. Pryncypia prymatu prawdy o człowieku
D. Pryncypia prymatu Kościoła
3. Podsumowanie: "cóż to jest prawda?"

II. MODELE ARGUMENTACJI Z PRAWDY ZA NAJWYŻSZĄ
WIARYGODNOŚCIĄ CHRZEŚCIJAŃSTWA

1. Model fides et ratio
A. Przesłanka pierwsza: rozum własnymi siłami kieruje się ku chrześcijaństwu
B. Przesłanka druga: rozum jest dopełniany przez wiarę chrześcijańską
C. Przesłanka trzecia: wiara chrześcijańska dokonuje korekt rozumu
D. Przesłanka czwarta: dopiero wiara chrześcijańska "uwalnia" rozum, przywraca mu siłę i godność
E. Podsumowanie
2. Model wiary
A. Rozumienie wiary
B. Przesłanki "zakładu" i eksperymentu wiary
C. "Zakład" i eksperyment wiary
D. Podsumowanie
3. Model definitywnej nowości
A. Przesłanka pierwsza: definitywna nowość Jezusa Chrystusa
B. Przesłanka druga: definitywna nowość chrześcijaństwa
C. Przesłanka trzecia: permanentna definitywna nowość chrześcijaństwa
D. Podsumowanie
4. Model dialogu w prawdzie
A. Założenia dialogu w prawdzie
B. Dialog ekumeniczny w prawdzie
C. Dialog w prawdzie z judaizmem i o judaizmie
D. Dialog w prawdzie z islamem i o islamie
E. Dialog w prawdzie z innymi religiami i o innych religiach
F. Dialog w prawdzie o świecie i ze światem
G. Podsumowanie

III. MODEL PRAWDY O WĄTPLIWOŚCIACH CO DO NAJWYŻSZEJ
WIARYGODNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSTWA

1. Krytyczne uwagi o chrześcijaństwie i Kościele
2. Dylematy i problemy chrześcijaństwa
3. Wyjaśnienia wątpliwości co do najwyższej wiarygodności chrześcijaństwa
A. Dlaczego wiara nie chroni przed problemami i kryzysami?
B. Kruchość całości wiary i obojętność świata
C. Problem ukrytości Boga
D. "Jezus nie był Mesjaszem"
E. Dlaczego orędzie Chrystusa dociera do znikomej części świata?
F. Problem teodycealny
G. Czym jest chrześcijaństwo? Co jest jego istotą? Gdzie jest prawdziwe chrześcijaństwo?
H. "Kościół jest główną przeszkodą dla wiary i w wierze"
I. Problem świętości i nieświętości Kościoła oraz przynależności do niego
J. Czy nie należałoby chrześcijaństwa i Kościoła zacząć od początku?
4. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
ANEKS. 
"Formuły wiary" Josepha Ratzingera
BIBLIOGRAFIA
Dokumenty papieskie
Dokumenty Kościoła
Dokumenty Papieskiej Komisji Biblijnej
Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej
Publikacje Josepha Ratzingera
Literatura pomocnicza
WYKAZ SKRÓTÓW

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2020, godz. 13:18 - Ewa Zięba