Regulacje prawne

 

Akty prawa powszechnie obowiązującego:

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie 

 

Akty prawa wewnętrznego:

 

Zarządzenie nr ROP-0101-89/18 Rektora KUL z dnia 10 października 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II międzynarodowego indywidualnego identyfikatora ORCID

Zarządzenie 

 

Zarządzenie nr ROP-0101-90/18 Rektora KUL z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny i dyscyplin naukowych lub artystycznych

Zarządzenie

 


 

Przewodnik po ewaluacji

 

Informacja na stronie MNiSW

 

Strona poświęcona ewaluacji

 

Obowiązki autora w kontekście ewaluacji (⇒ zob. więcej)

 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (wrzesień 2020) (⇒ zob. więcej)

 

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (grudzień 2019) (⇒ zob. więcej)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscyplin nauki prawne i prawo kanoniczne (grudzień 2019)

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science

 

Lista czasopism indeksowanych w bazie Web of Science, kategoria: prawo (⇒ zob. tutaj).

 

Lista czasopism indeksowanych w bazie Scopus, kategoria: prawo (⇒ zob. tutaj).

 

***

W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017–2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (⇒ zob. więcej).

 

***

Kalkulator wartości punktowej publikacji

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 19:45 - Magdalena Sawa