KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Adres

Instytut Nauk o Sztuce

Wydział Nauk Humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Sekretariat Dyrektora Instytutu Nauk o Sztuce

Kolegium Norwidianum

pokój CN-114

tel. 81 445 39 81

 

Sekretarz ds. procesu naukowego dla dyscypliny nauki o sztuce

- Urszula Jankiewicz-Dzierżak - pok. CN-114, tel. 81 445 39 81

 

Sekretarz ds. procesu kształcenia dla kierunków historia sztuki i muzykologia

- Marta Łukasik - pok. GG-337, tel. 81 445 43 37

 

Sekretarze ds. obsługi studentów:
- Renata Niewczas-Łopatek - pok. GG-147, tel. 81 445 41 71: historia sztuki  studia I i II stopnia, muzykologia studia I stopnia (I i II rok) i II stopnia;
- Teresa Śliwińska (Wydział Teologii) - pok. C-841, tel. 81 445 38 33: muzykologia studia I stopnia (III rok) 
- Gabriela Chachaj - pok. GG-146, tel. 81 445 41 46: studia doktoranckie

 

Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną!

 

Informacje o trybie pracy całego Sekretariatu Wydziału Nauk Humanistycznych

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2021, godz. 12:12 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak