Szanowni Państwo,

W ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" (3.5.2) serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych wchodzących w skład jednej z siedemnastu ścieżek wsparcia:

 

Symbol ścieżki Ilość godzin w ścieżce Aktualizacja ilości godzin (07.2021) Warsztaty 

I

8

16

Motywowanie zespołu

II

16

bez zmian

Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań

III

8

16

Motywacja i automotywacja- skuteczne wyznaczanie celów

IV

16

8

Zarządzanie zmianą

V

16

15

Przywództwo - inspirowanie i budowanie zaangażowania

VI

8

12

Asertywność w komunikacji

VII

16

bez zmian 

Negocjacje

VIII

8

16

Komunikacja i budowanie relacji

IX

16

bez zmian

Trening analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów

X

12

bez zmian

Komunikacja interpersonalna

XI

20

bez zmian

Excel dla pracowników administracyjnych

XII

16

bez zmian

Zarządzanie ryzykiem w projektach

XIII

8

12

Radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie emocji

XIV

16

8

Zamówienia publiczne

XV

8

12

Trening antystresowy - zarządzanie stresem

XVI 24

21

AgilePM® & AgileBA® Foundation

16

Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja i budowanie autorytetu

XVII

 25 

bez zmian

Kurs języka angielskiego

 

Wsparciem zostanie objętych minimum 149 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej KUL.

 

Jeden uczestnik może wybrać więcej niż jedno preferowane przez siebie szkolenie.

 

Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymanych za spełnienie kryteriów premiujących, tj.:

  • +10 punktów dla osób, które w ostatniej ocenie pracowniczej otrzymały ocenę bardzo dobrą
  • +5 punktów dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Liczba wolnych miejsc - 110

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu - pok. CN-201: 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie RODO

3. Dodatkowo należy uzupełnić elektronicznie BILANS KOMPETENCJI zgodnie z wybraną ścieżką.
Do projektu możemy przyjąć osoby, których kompetencje wymagają rozwinięcia/uzupełnienia.

 

Aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

(ostatnia aktualizacja z dnia 24.06.2021r.)

 

 

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości służymy pomocą!

 

BIURO PROJEKTU:

dkw_-_logo

 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Collegium Norwidianum pokój: CN 201

Nr tel. (81) 445 41 65, e-mail: kadrazpu@kul.pl

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2021, godz. 14:11 - Katarzyna Nieścioruk-Maj