x_zarzycka-tk-20200901-001

S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

 

Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL,


z dniem 1 września 2020 roku

 

została powołana na stanowisko Prorektora ds. nauki i kadr KUL na kadencję 2020 – 2024

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2020, godz. 10:17 - Małgorzata Bąk