W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 poniżej zostaje przedstawiony wykaz zajęć , które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykaz może ulec jeszcze zmianie.

 

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne I stopnia):

 

I rok

 

  Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
1 Dzieje Wojska Polskiego (ćwiczenia) 0
2 Geopolityka bezpieczeństwa (ćwiczenia) 0
3 Ochrona własności intelektualnej (ćwiczenia) 1
4 Przedsiębiorczość (warsztaty) 2
5 Podstawy samoobrony (ćwiczenia) 1

 

Dodatkowo dla I roku zajęcia z wychowania fizycznego.

 


 

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne II stopnia):

 

I rok

 

Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

1

Strzelectwo i sporty walki (ćwiczenia)

1

 

II rok

1

Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty)

1
Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2020, godz. 13:07 - Grzegorz Tutak