Komunikat dotyczący zajęć stacjonarnych

w semestrze zimowym 2020/2021

 

W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 w aktualnościach na e-kul oraz na stronach internetowych instytutów Wydziału Nauk Społecznych podane są wykazy zajęć, które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykazy są na bieżąco aktualizowane.

Strony Instytutów WNS:

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Instytut Nauk Socjologicznych

Instytut Pedagogiki

Instytut Psychologii

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020, godz. 13:12 - Maria Mazurek-Olszowa