Terminy posiedzeń Rady Instytutu Nauk o Sztuce

w roku akademickim 2020/2021

 

28 października 2020
25 listopada 2020

27 stycznia 2020
24 lutego 2021
24 marca 2021
28 kwietnia 2021
26 maja 2021
23 czerwca 2021
22 września 2021

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 13:13 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak