Studenci I roku zobowiązani są do odbycia szkoleń online (na e-kul) w terminie do 31 października.

Są to szkolenia z zakresu :
bezpieczeństwa i higieny pracy
https://e.kul.pl/moodle/course/view.php?id=6597
przysposobienia bibliotecznego
https://e.kul.pl/moodle/course/view.php?id=4853
praw i obowiązków studentów
https://e.kul.pl/moodle/course/view.php?id=6394

Szkolenia kończą się testem, którego zaliczenie pozwala uzyskać pierwszy wpis w indeksie.

Życzymy powodzenia! 

szkolenia

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2020, godz. 13:27 - Małgorzata Wolak