Skład komisji:

 1. Przewodniczący Komisji: dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Prodziekan ds. kształcenia

   

 2. Sekretarz Komisji: dr Magdalena Chudak – koordynator kierunku filologia angielska,

  pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

   

 3. dr hab. Miłosz Aleksandrowicz – koordynator kierunku muzykologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

   

 4. dr Łukasz Borowiec – pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

   

 5. dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL – koordynator kierunku filologia germańska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

   

 6. dr Agnieszka Flor-Górecka – koordynator kierunku filologia niderlandzka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

   

 7. dr hab. Krzysztof Gombin – koordynator kierunku historia sztuki,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: nauki o sztuce

   

 8. dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka – koordynator kierunku historia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: historia

   

 9. dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL – koordynator kierunku filologia polska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

 10. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – koordynator kierunku edytorstwo,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

   

 11. dr hab. Anna Kucharska – koordynator kierunku italianistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

   

 12. dr Tomasz Niestorowicz – koordynator kierunku hispanistyka,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

   

 13. dr Albert Nowacki – koordynator kierunku filologia słowiańska, lingwistyka stosowana,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

   

 14. dr Katarzyna Pejda – koordynator kierunku sinologia,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

   

 15. dr Monika Szabłowska-Zaremba – koordynator kierunku humanistyka cyfrowa,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

   

 16. dr hab. Iwona Wieżel – koordynator kierunku filologia klasyczna,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: literaturoznawstwo

   

 17. dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL – koordynator kierunku filologia romańska,

  pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

   

 18. dr Joanna Kozieł – pracownik badawczo-dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

   

 19. dr Piotr Steinbrich – pracownik dydaktyczny – dyscyplina: językoznawstwo

   

 20. Anna Szymocha – przedstawiciel studentów (filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia)

   

 21. Weronika Jakowiecka – przedstawiciel studentów (filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia)

 

Skład podkomisji ds. kadrowych:

 1. dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL – Dziekan WNH – Przewodnicząca

 2. dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL – Prodziekan ds. Studenckich

 3. dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Prodziekan ds. Kształcenia

 4. dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa

 5. dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn – Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

 6. dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Historii

 7. ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020, godz. 12:16 - Joanna Wiatr