Informacja o sposobie postępowania w przypadku objęcia kwarantanną, albo braku możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych stacjonarnie z innych, uzasadnionych przyczyn:

w przypadku objęcia kwarantanną, albo braku możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych stacjonarnie z innych, uzasadnionych przyczyn, student ma obowiązek poinformować o tym prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Prowadzący zajęcia zobowiązani są zapewnić możliwość udziału w zajęciach w formie on-line, albo wskazać sposób zaliczenia nieobecności na zajęciach.

dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
Prodziekan ds. kształcenia

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2020, godz. 13:05 - Małgorzata Wolak