Organizacja roku akademickiego

 

Przebieg każdego roku akademickiego wyznacza kalendarium, wprowadzane co roku zarządzeniem Rektora KUL. Określa ono początek i koniec semestrów oraz sesji egzaminacyjnych, dni wolne od zajęć (tzw. dni rektorskie), uroczystości uniwersyteckie oraz inne ważne terminy.

 

W trakcie roku akademickiego mogą być także ustalane dodatkowe dni lub godziny rektorskie (wolne od zajęć dydaktycznych dla całej uczelni) oraz dziekańskie (wolne od zajęć dydaktycznych na danym wydziale - dla kierunków ekonomia i zarządzanie określa je Dziekan Wydziału Nauk Społecznych).

 

Informacje związane z przebiegiem studiów i organizacją roku akademickiego studenci mogą uzyskać - w zależności od sprawy, jakiej one dotyczą:

> w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych (ekonomia i zarządzanie) - pokój C-542 oraz telefonicznie:

    >> studenci ekonomii - 81 445 35 42

    >> studenci zarządzania - 81 445 35 37 

> w sekretariacie Instytutu Ekonomii i Zarządzania - pokój C-426 (kontakt)

 

W serwisie eKUL na bieżąco dostępny jest aktualny:

> program studiów

> plan zajęć dydaktycznych

 

 

Społeczność akademicka on-line

W czasie studiów można aktywnie działać na rzecz społeczności akademickiej dzięki przynależności do:

> Uczelnianego Samorządu Studentów

> Rady Wydziałowego Samorządu Studentów WNS

 

Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, włączając się w prace i działalność kół naukowych funkcjonujących w Instytucie Ekonomii i Zarządzania: 

> Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii (zobacz też: fb)

> Koła Rachunkowości i Podatków KUL (fb)

> Studenckiego Koła Przedsiębiorczości

> Studenckiego Koła Innowacji - Transferu Wiedzy do Biznesu

 

Praktyki, staże, wyjazdy podczas studiów

 

> obowiązkowe praktyki studenckie przewidziane w programie studiów

     >> regulamin praktyk zawodowych dla studentów studiów I stopnia na kierunku ekonomia oraz studentów studiów I i II stopnia na kierunku zarządzanie

 

> możliwość odbycia praktyk, staży i szkoleń za pośrednictwem Biura Karier KUL

 

> możliwość odbycia części studiów (jednego semestru lub jednego roku akademickiego) na innej polskiej uczelni w ramach programu MOST

 

> możliwość wyjazdu na stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (lista uczelni partnerskich)

 

Prace i egzaminy dyplomowe

 

Poniżej zamieszczono odnośniki do ważnych dokumentów, określających zasady przygotowania i obrony pracy dyplomowej na kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Ekonomii i Zarządzania:

 

> Zasady dyplomowania w KUL (uchwała Senatu KUL)

     >> Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych na KUL

     >> Wniosek o zatwierdzenie tytułu pracy i powołanie promotora

     >> Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy

     >> Wniosek o zatwierdzenie zmiany tytułu pracy oraz zmiany kierującego pracą

     >> Wniosek o zatwierdzenie zmiany kierującego pracą

     >> Oświadczenie do składanej pracy dyplomowej

     >> Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (pdf) (lub w wersji edytowalnej)

     >> Strona tytułowa pracy dyplomowej (strona tytułowa, gdy wyznaczono opiekuna pomocniczego pracy) NOWOŚĆ!

     >> Zasady polityki antyplagiatowej w KUL

     >> Formularz recenzji pracy dyplomowej (pdf) (lub w wersji edytowalnej)

     >> Protokół egzaminu dyplomowego

 

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

     >> Zasady sporządzania przypisów i bibliografii w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

     >> Tezy na egzamin licencjacki i magisterski na kierunku ekonomia

     >> Tezy na egzamin licencjacki i magisterski na kierunku zarządzanie

 

Perspektywy zawodowe absolwentów

 

Odwiedzając wskazane poniżej strony można zapoznać się z kompetencjami nabywanymi podczas studiów oraz perspektywami zawodowymi ich absolwentów:

 

> Ekonomia - studia I stopnia (licencjackie)

> Ekonomia - studia II stopnia (magisterskie)

 

> Zarządzanie - studia I stopnia (licencjackie)

> Zarządzanie - studia II stopnia (magisterskie)

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 07:18 - Monika Wójcik