dr Dariusz Małyszek, asystent
Katedra Historii Najnowszej

 
 1. Telefon: (081) 4454021
 2. Zainteresowania naukowe: polska działalność niepodległościowa w XIX i XX w; polska myśl polityczna XIX i XX w; inteligencja polska w XIX i XX w.
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Historii Polski XX w (konwersatorium);
  • Dzieje europejskich myśli i ruchów chrześcijańsko–społecznych w XX w. (konwersatorium)
 4. Wybrane publikacje:
  • Legiony polskie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 666-667;
  • Ludzie Solidarności, „Roczniki Humanistyczne”, t. 51: 2003 z. 2, s. 225-235.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2007, godz. 19:43 - Dariusz Prucnal