PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2007, TOM 50, NR 3

 

1. Forma imienia jako przesłanka wnioskowania o osobowości

Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Krzemińska

THE FORM OF THE FIRST NAME AS A PREMISE OF INFERRING ABOUT PERSONALITY

 

2. O możliwości stosowania procedury „decepcyjnej" z punktu widzenia ogólnych zasad etycznych

Małgorzata Oczak

REFLECTIONS UPON USING DECEPTION FROM ETHICAL PERSPECTIVE

 

3. Standardy pozaosobiste a podatność na wpływ jawnego i utajonego afektu

Anna Szuster, Dorota Rutkowska

OTHER-FOCUSED STANDARDS AND SUSCEPTIBILITY TO INFLUENCE OF EXPLICIT AND IMPLICIT AFFECT

 

4. Metacecha a struktura czynnikowa kwestionariusza NEO-FFI

Sławomir Jarmuż, Łukasz Lach

METATRAIT AND FACTOR STRUCTURE OF THE NEO-FFI QUESTIONNAIRE

 

5. Graficzna prezentacja struktury empirycznych danych wielowymiarowych: opis i zastosowanie metody

Mikołaj Rybaczuk, Joanicjusz Nazarko, Mirosława Czerniawska

GRAPHIC PRESENTATION OF MULTIDIMENSIONAL EMPIRICAL DATA STRUCTURE: METHOD DESCRIPTION AND APLICATION

 

RECENZJE

Andrzej Łukasik

Richard Lynn, Tatu Vahanen, "IQ and global inequality"

[„Iloraz inteligencji a nierówność globalna"]

Augusta, GA: Washington Summit Publishers 2006

 

SPRAWOZDANIA

Wacław Bąk, Tomasz Jankowski

Sprawozdanie z XII Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej

"Homo Automaticus czy Homo Sapiens"

Jadwisin, 28-30 czerwca 2006 roku

 

Elżbieta Napora, Elżbieta Kornacka-Skwara,

Izabela Gomółka-Walaszek

Jakość życia - od wykluczonych do elity

Częstochowa, 14-15 maja 2007 roku

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 12:52 - Barbara Cichy-Jasiocha