DOROBEK DYDAKTYCZNY
KS. DRA PAWŁA LEWANDOWSKIEGO

 

I. PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

Rok akademicki 2015/2016 – doktorant w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 • Ustrój hierarchiczny Kościoła
 • Normy o chrześcijanach

 

Rok akademicki 2019/2020 – wykłady zlecone w Katedrze Teologii Praktycznej i Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII

 • Wprowadzenie w chrześcijaństwo
 • Prawo kanoniczne
 • Prawo konkordatowe
 • Systemy relacji między Państwem a Kościołem
 • Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych

 

Rok akademicki 2020/2021 – asystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 • Ustrój hierarchiczny Kościoła
 • Normy o chrześcijanach
 • Poprawna legislacja w prawie kanonicznym

 

Rok akademicki 2021/2022 – asystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 • Ustrój hierarchiczny Kościoła
 • Normy o chrześcijanach
 • Zadanie nauczania Kościoła
 • Prawoznawstwo
 • Poprawna legislacja w prawie kanonicznym
 • Postępowanie dotyczące sakramentu święceń
 • Sakrament małżeństwa - cele i przymioty (studia podyplomowe)

 

Rok akademicki 2022/2023 – adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 • Ustrój hierarchiczny Kościoła
 • Normy o chrześcijanach
 • Prawoznawstwo
 • Przepisy ogólne prawa kanonicznego
 • Poprawna legislacja w prawie kanonicznym
 • Wybrane zagadnienia z prawa polskiego
 • Historia powszechnego prawa kanonicznego
 • Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)
 • Sakrament małżeństwa - cele i przymioty (studia podyplomowe)

 

II. RECENZJE PRAC MAGISTERSKICH

 1. Hubert Mirosław, Geneza i ustrój Cittá del Vaticano (17.09.2021)
 2. Ihor Sachkov, Законодавча діяльність Митрополита Андрея Шептицького в Українській Греко-католицькій Церкві [Działalność prawodawcza Metropolity Andrzeja Szeptyckiego w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim] (28.09.2021)
 3. Bohdan Sabalo, Urząd wikariusza generalnego w ustawodawstwie zachodnim i wschodnim Kościoła katolickiego (17.12.2021)
 4. Konrad Szymański, Karne wydalenie ze stanu duchownego na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (09.05.2023)

 

III. SUPERVISOR W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Praktyka ks. mgra lic. Wiesława Susza, stypendium z Universidad de Huelva, umowa nr 2021-KA131-HED, 1 listopad 2022 r. - 28 luty 2023 r.

 

Autor: Agnieszka Romanko
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2023, godz. 13:57 - Paweł Lewandowski